Periode d'inscripció tancat

  • Instagram - Negro Círculo

Condicions de contractació

En el moment de realitzar la inscripció es girarà un rebut domiciliat del 60% de l’import, que no podrà ser retornat. El 15 de juny es domiciliarà el 40% restant de l’import. A partir d’aquesta data, només es retornarà el 40% de l’import abonat en cas de causes justificades (malaltia o lesió, aportant un certificat mèdic).

 

En cas de voler contractar una setmana un cop tancat el termini d'inscripció, si hi ha places disponibles, es podrà sol·licitar aplicant-se un extra del 7% a l'import de les setmanes contractades de nou, en concepte de despeses de gestió.

En el cas de cancel·lació d’un grup d’edat setmanal per no cobrir-se el nombre mínim d’inscripcions es retornarà la totalitat de l'import corresponent.

 

No es retornarà cap import en qualsevol cas diferent dels descrits anteriorment.