top of page

Inscripcions obertes del
6 de març al 27 de maig!

Passat aquest període les inscripcions es faran amb un recàrrec del 7% fins a exhaurir les places.

  • Instagram - Negro Círculo

Condicions de contractació

En el moment de realitzar la inscripció es girarà un rebut domiciliat del 60% de l’import, que no podrà ser retornat. El 15 de juny es domiciliarà el 40% restant de l’import. A partir d’aquesta data, només es retornarà el 40% de l’import abonat en cas de causes justificades (malaltia o lesió, aportant un certificat mèdic, fins al 31 de juliol del 2024).

En cas de voler contractar una setmana un cop tancat el termini d'inscripció, si hi ha places disponibles, es podrà sol·licitar aplicant-se un extra del 7% a l'import de les setmanes contractades de nou, en concepte de despeses de gestió.

En el cas de cancel·lació d’un grup d’edat setmanal per no cobrir-se el nombre mínim d’inscripcions es retornarà la totalitat de l'import corresponent.

 

No es retornarà cap import en qualsevol cas diferent dels descrits anteriorment.

bottom of page