Periode d'inscripció finalitzat


Les activitats del Campus es duen a terme amb totes les mesures sanitàries necessàries per a la contenció de la COVID-19.

Segueix-nos a Instagram per estar al dia de les novetats!
  • Instagram - Negro Círculo

Condicions de contractació

En el moment de realitzar la inscripció es girarà un rebut domiciliat del 60% de l’import, que no podrà ser retornat (amb les excepcions indicades a sota).

El 15 de juny es domiciliarà el 40% restant de l’import. A partir d’aquesta data, només es retornarà el 40% de l’import abonat en cas de causes justificades (malaltia o lesió, aportant un certificat mèdic).

En el cas de cancel·lació total del Campus d'Estiu per indicació de les autoritats sanitàries, es retornarà la totalitat de l'import corresponent als dies d'activitat no realitzada.

Aquest any, amb motiu de les circumstàncies especials produïdes per la pandèmia, en cas de confinament de l’infant durant el campus a causa de la Covid (per ser positiu o ser contacte estret de persona positiva, sempre aportant un certificat mèdic), es retornarà el 50% de l’import corresponent als dies d’absència.

No es retornarà cap import en qualsevol cas diferent dels descrits anteriorment.